ISSN 2664-3553      

ISSN 2664-357X

Видається з 2013 року

Проблематика: управління сферою цивильного захисту

Видавець: Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

Співзасновники: Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту и ПАТ „Міжрегіональна академія управління персоналом”.

Періодичність : 1 раз на рік

Мови видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська

Свідоцтво про держ. реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24508-14448ПР від 20.07.2020.

Головний редактор: доктор наук з державного управління, професор, Заслужений лікар України Волянський Петро Борисович

Заступник головного редактора: доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України Романенко Євген Олександрович

До складу редакційної колегії входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені.

Категорії читачів: науковці.