BODIES OF THE EXECUTIVE AUTHORITY IN THE CONDITIONS OF THE EMERGENCE OF THE EXTERNAL SITUATION

  • V. Yurchenko
Keywords: executive power bodies, emergency situation, civil defense, liquidation of consequences, level of preparation, command and staff training.

Abstract

In the scientific article the problems of activity of local bodies of executive power and local self-government bodies in the conditions of emergence of an emergency are investigated.

Based on the analysis of the actions of the leadership of local authorities, local self-government bodies in the conditions of an emergency situation and conducted command-and-staff exercises, it has been established that their decisions are not always accepted optimally correct, and the organization of work on the elimination of the consequences of an emergency, evacuation of the population requires improvement .

The lack of knowledge of the leadership of local executive bodies about their functional responsibilities in matters of organization of evacuation and life support of the population is revealed.

It has been established that the management body does not have the skills to manage forces and means in the conditions of emergencies, has insufficient level of preparation for the organization of interaction between the authorities and forces. There are problems with the preparation of operational and reporting documentation.

The content of the tasks of the head of the work and the emergency response staff, the list of operational and reporting documentation is considered.

The scientific article provides suggestions for raising the level of training of the management staff and specialists, whose activities are related to the organization and implementation of measures on civil protection of local executive bodies, local government bodies in the field of Central Asia.

References

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016 рік. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. – Київ, 2016. – 364 с.

Гудович О.Д., Мазуренко В.І., Михайлов В.М., Соколовський І.П., Юрченко В.О. Організація управління цивільним захистом на місцевому рівні. – Київ, 2015. – 666 с.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. – Київ, 2012. – 107 с.

Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 974-р. – Київ, 2017. – 13 с.

Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443. Київ, 2013. 19 с.

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 №1567. – Київ, 2001. – 13 с.

Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту: Постанова КМУ від 8.07.2015 № 469. – Київ, 2015. – 14 с.

Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної й звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: Наказ МВС України від 26.12.2014 № 1406. – Київ, 2014. – 12 с.

Про затвердження Положення про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення АРНР ЄДСЦЗ: Наказ МВС України від 04.05.2016 № 356. – Київ, 2016. – 4 с.

Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань ТЕБ та НС: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409. – Київ, 2015. – 15 с.

Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819. – Київ, 2013. – 11 с.

Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841. – Київ, 2013. – 9 с.

Про підвищення готовності до виконання заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій: Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 27.10.2017 № 373. – Київ, 2017. – 1 с.

Про підготовку фахівців з питань цивільного захисту для центральних та місцевих органів виконавчої влади. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24.11.2016, м.Харків). – Харків, 2016. – 116 с.

Юрченко В.О. Проблеми та перспективи підготовки фахівців з питань цивільного захисту / В.О. Юрченко // Збірник наукових праць КЛА НАУ. Кропивницький. – 2017. – № 1. – С. 396-401.


Abstract views: 16
PDF Downloads: 28
Published
2018-12-19
Section
Articles