МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ З ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ЩОДО ДІЙ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

  • O. Bondarenko
  • O. Gudovych
  • O. Kovaliov
  • V. Mazurenko
Ключові слова: управління, надзвичайна ситуація, цивільний захист, ділова гра.

Анотація

В сучасних складних умовах техногенної та природної безпеки виникає необхідність планування підготовки органів управління та сил цивільного захисту (ЦЗ) до дій в цих умовах при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації (НС). Як показує досвід, одним із недоліків реагування на НС є слабка підготовка керівників різних рівнів до дій у складних умовах впливу факторів надзвичайної ситуації. Успішне вирішення заходів цивільного захисту залежить від рівня підготовки керівного складу, штабів, служб, командно-начальницького, особового  складу органів управління та формувань ЦЗ.

Мета будь-якого управління полягає в організації спільної діяльності людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення координації і взаємодії між ними, а його суть – у здійсненні керуючого впливу на певні об’єкти.

Управління в системі ЦЗ здійснюються суб’єктами управління, що являють собою органи державної влади і місцевого самоврядування, громадські організації, адміністрації підприємств, установ, організацій, посадових осіб, які наділені відповідними владними повноваженнями щодо виконання функцій державного управління і реалізують їх впровадженням прийнятих рішень та системою відповідних заходів щодо запобігання, реагування, ліквідації наслідків НС.

В свою чергу, об’єктами управління в сфері ЦЗ виступають: за територіальною ознакою – територіально-адміністративні утворення: регіони країни, міста, райони; за виробничою – підприємства, установи, організації всіх галузей національної економіки незалежно від форм власності і підпорядкування; за функціональною – підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій та ліквідації наслідків НС.

Згідно з законодавством в сфері ЦЗ органи управління планують і здійснюють необхідні заходи для захисту населення, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій, створюють матеріальні резерви для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечують своєчасне оповіщення населення про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації та, при необхідності, проводяться евакуаційні заходи.

Проведення навчань та тренувань, з визначеною періодичністю, дозволяють у відносно короткий час відпрацювати весь комплекс заходів, пов’язаних з перевіркою реальності планів ЦЗ, підготовкою органів управління до дій за призначенням, організацією та проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР) у складних умовах надзвичайної ситуації.

Посилання

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “Code of Civil Protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (Accessed 20 September 2018).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approving the Strategy for Reforming the System of the State Service of Ukraine of Emergency Situations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80 (Accessed 20 September 2018).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Civil Service”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 20 September 2018).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Preparation of Actions for the Designation of Governments and Civil Defense Forces”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF (Accessed 20 September 2018).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for the implementation of emergency response training”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF (Accessed 20 September 2018).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the procedure for conducting training for senior staff and specialists whose activities are related to the organization and implementation of measures on civil protection issues”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF (Accessed 20 September 2018).
7. Volians'kyj, P.B. (2013), “Current trends in the formation of competence of civil servants in the field of civil protection”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3, pp. 156–160.
8. Dolhyj, M.L. Yevsiukov, O.P. and Terent'ieva, A.V. (2013), “Optimization of advanced training of civil servants in the field of civil protection”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 116–118.
9. Volians'kyj, P.B. and others (2014), Derzhavne upravlinnia ta derzhavna sluzhba u sferi tsyvil'noho zakhystu [Public Administration and Civil Service in the Field of Civil Protection], Vydavnytstvo-drukarnya “Dilo”, Vinnytsya, Ukraine.
10. Ziaziun, I.A. (2005), “Philosophy of Pedagogical Quality in the Continuing Education System”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, vol. 25, pp. 13–18.
11. Koziar, M.M. (2011), “Using methods of active training in the training of life safety specialists”, Suchasni informatsijni tekhnolohii ta innovatsijni metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, vol. 27, pp. 356–362.
12. Volians'kyj, P.B. Yevsiukov, O.P. and Terent'ieva, A.V. (2017), “Simulation in the process of preparation of managers in the field of civil protection”, Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 229–236.
13. Volians'kyj, P.B. Yevsiukov, O.P. and Terent'ieva, A.V. (2016), “The use of the case-case method in improving the qualifications of civil servants in the field of civil protection”, Materialy 18 Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii riatuval'nykiv [Materials of the 18th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Rescuers], Suchasnyj stan tsyvil'noho zakhystu Ukrainy: perspektyvy ta shliakhy do ievropejs'koho prostoru [The current state of civil defense of Ukraine: prospects and paths to the European space], Institute of Public Administration in the sphere of public administration, Kyiv, Ukraine, pp. 83–87.
14. Gudovych, O.D. Ismahilov, I.N. Poteriajko, S.P. Sokolovs'kyj, I.P. Tomko, P.P. and Yurchenko, V.O. (2011), Orhanizatsiia upravlinnia tsyvil'nym zakhystom na pidpryiemstvakh, v ustanovakh ta orhanizatsiiakh [Organization of civil protection management at enterprises, institutions and organizations], IPASCP, Kyiv, Ukraine.
15. Gudovych, O.D. Mazurenko, V.I. Mykhajlov, V.I. Sokolovs'kyj, I.P. and Yurchenko, V.O. (2010), Orhanizatsiia upravlinnia tsyvil'nym zakhystom na mistsevomu rivni [Local civil protection management organization], IPASCP, Kyiv, Ukraine.

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.