КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • P. Volianskyi
  • O. Evsyukov
  • A. Terentieva
Ключові слова: надзвичайна ситуація, управління, рішення, кризовий менеджмент, криза.

Анотація

Аналіз функціонування державної системи забезпечення техногенної та природної безпеки в Україні свідчить, що сучасні принципи захисту населення і територій впроваджуються надзвичайно повільними темпами.

Однією з головних причин низького рівня безпеки населення, територій, соціальних, техногенних і природних об`єктів в Україні є слабкість державної політики, спрямованої на посилення превентивної діяльності у сфері забезпечення техногенної та природної безпеки.

Запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності як одна з вимог євроатлантичної інтеграції України можливе за умов кардинальних концептуальних і методологічних інновацій та інституційних перетворень.

За традицією вважають, що дії за умов криз і надзвичайних ситуацій – це прерогатива органів виконавчої влади. Разом з тим в останній час експерти схильні визнавати той факт, що завдання забезпечення готовності до дій за відповідних умов поширюються на всі органи державної влади без виключення, а також недержавні організації та інституції. Умовою адекватного сприйняття цього положення є чітке розуміння природи кризових і надзвичайних ситуацій з точки зору функцій і завдань державного управління.

Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських рішень, зростання невизначеності та ризику, необхідність залучення з резервів додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи державного управління в умовах надзвичайної ситуації свідчать про те, що державне управління у цій сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності органів державного управління в таких умовах дасть можливість зменшити вірогідність прийняття неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, зменшенню збитків.

Посилання

1. Bakumenko V.D. (2000), Formuvannia derzhavno-upravlins'kykh rishen': problemy teorii, metodolohii [Formation of managerial decisions: problems of theory and methodology. Practice], UAPA Publishing, Kyiv, Ukraine.
2. Gur'iev, S.O. Terent'ieva, A.V. and Volians'kyj, P.B. (2008), Kryzovyj menedzhment ta pryntsypy upravlinnia ryzykamy v protsesi likvidatsii nadzvychajnykh sytuatsij [Crisis management and the principle of risk management in the process of eliminating in the emergencies], Kyiv, Ukraine.
3. Larychev, O.I. (2000), Teoryia y metody pryniatyia reshenyj [Theory and methods of decision-making: Textbook], Logos, Moscow, Russia.
4. Volians'kyj, P.B. et al. (2014) Reahuvannia na nadzvychajni sytuatsii [Emergency response], Blank-Pres, Kyiv, Ukraine.
5. Soroka, K.O. (2004) Osnovy teorii system i systemnoho analizu [Fundamentals of the Theory of Systems: Training. Guidances], KSAME, Kharkiv, Ukraine.
6. Terent'ieva, A.V. (2015), “Analysis of the factors influencing the adequacy of management measures for the elimination of the consequences of emergencies”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 100–103.
7. Terent'ieva, A.V. (2015), “Emergency management with elements of crisis management”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=881 (Accessed 12 Sept. 2019).
8. Asghar, S. Alahakoon, D. and Churilov, L. (2008) “Categorization of disaster decision support needs for the development of an integrated model for DMDSS”, International Journal of Information Technology & Decision Making, vol. 07, no. 01, pp. 115–145, available at: https://doi.org/10.1142/S0219622008002843 (Accessed 12 Sept. 2019).
9. Khorram-Manesh, A. Ashkenazi, M. Djalali, A. Ingrassia, PL. Friedl,T. and von Armin, G. et al. (2015), “Education in disaster management and emergencies: Defining a new European course”, Disaster medicine and public health preparedness, vol. 9 (3), pp. 245–55, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25781077 (Accessed 12 Sept. 2019).
10. McEntire, D. (2006), Disaster Response and Recovery: Strategies and Tactics foe resilience, Wiley, New York, USA.

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.