СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРИ ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ

  • A. Havaza
  • A. Khamkhil
Ключові слова: культура безпеки, протимінна безпека, навчання, формування, управління.

Анотація

Формування ноксологічного (безпекового) мислення людини є стратегічним завданням системи освіти в контексті формування її відповідальності за безпеку і життєздатність соціальної спільноти. Культура безпеки як соціальне явище представлена в ідеології, релігії, науці (містить знання про безпеку людини і суспільства), мистецтві, міфології, спорті. У той же час, в особистісному її втіленні і безпека життєдіяльності, як характеристика людини з її діяльністю, не є одним і тим же. Безпечна життєдіяльність – це життєдіяльність за законами безпеки (профілактика, мінімізація, подолання, усунення наслідків шкідливих і небезпечних факторів).   А культура безпеки особистості включає ще низку додаткових компонентів – це і мотивація, і досвід самовдосконалення готовності до безпечної життєдіяльності.

В Україні концепція культури безпеки почала системно впроваджуватися на вітчизняних АЕС, підприємствах авіаційного транспорту та підтримана іншими галузями, проте більш широке її розповсюдження гальмується з наступних причин: несформована цілісна державна політика щодо формування та реалізації стратегії впровадження культури безпеки, яка б охоплювала усі сфери діяльності людей; відсутність надвідомчого координаційно-методологічного центру, що сприятиме впровадженню організаційних підходів до покращення ситуації щодо формування культури безпеки; недостатня увага питанням культури безпеки приділяється у сфері виховання, освіти та просвіти.

Законодавчо визначено, що місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, державними органами та національним органом з питань протимінної діяльності у межах своїх повноважень інформують населення про можливі загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я.

Оператори  протимінної діяльності, що залучаються відповідними суб’єктами протимінної діяльності до виконання заходів у цій сфері, у взаємодії із національним органом з питань протимінної діяльності можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності, зокрема: проведення навчання протидії ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами; здійснення інформування (пропаганди) щодо незастосування вибухонебезпечних предметів. Тобто можемо говорити про прийняття концептуального законодавчого акту, нюанси запровадження якого мають бути регламентовані низкою підзаконних актів для регулювання окремих напрямів, зокрема формування протимінної культури безпеки.

Посилання

1. International Atomic Energy Agency (1991), “Kul'tura bezopasnosty. Doklad Mezhdunarodnoj konsul'tatyvnoj hruppy po iadernoj bezopasnosty: seryia yzdanyj po bezopasnosty, № 75-INSAG-4” [Security culture. Report of the International Nuclear Safety Advisory Group. Safety Editions Series, No. 75-INSAG-4], IAEA, Vienna, Austria.
2. National Institute for Strategic Studies (2012), “Problemy vprovadzhennia kul'tury bezpeky v Ukraini” [Problems of implementation of security culture in Ukraine], NISS, Kyiv, Ukraine.
3. Ivanova, T.V. (2013), “Provision of ecological and economic security as a condition for sustainable development of Ukraine: state and administrative aspects”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia, vol. 1., pp. 42–53.
4. Begun, V.V. and Naumenko, I.M. (2004), Bezpeka zhyttiediial'nosti (zabezpechennia sotsial'noi, tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky) [Life safety (social, technogenic and natural security)], Feniks, Kyiv, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “Code of Civil Protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (Accessed 2 October 2019).
6. State Standard 5058:2008 (2008), Emergency safety. Training the population in emergency situations. Substantive provisions. Kyiv: SE “UkrNDNC”, 14 р. (In Ukrainian).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for the implementation of emergency response training”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF (Accessed 2 October 2019).
8. International Mine Action Standards (2019), “International Mine Action Standards: Public Awareness (IMAS) 12.10”, available at: https://www.osce.org/uk/ukraine/149536?download=true (Accessed 2 October 2019).
9. Romaniv, L.V. Pishak, O.V. and Bojchuk, R.R. (2017), “Security culture as a component of the basic personality culture”, Molodyj vchenyj, vol. 3.1, pp. 238–241.

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.