ДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • V. Yeliseyev
  • O. Bondarenko
  • O. Kovaliov
Ключові слова: надзвичайні ситуації, безпека, ризик, збитки, управління ризиками.

Анотація

У науковій статті досліджуються питання управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій з метою підвищення готовності та ефективності функціонування  єдиної державної системи цивільного захисту.

При розрахунку ризиків основними кількісними критеріями прийнято ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій та величини збитку від цих ситуацій.

У статті наведено методику розрахунку сумісної ймовірності від дії декількох чинників надзвичайних ситуацій з урахуванням ефекту накопичення збитку.

Посилання

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “Code of Civil Protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (Accessed 18 October 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine “On the basic principles of state supervision (control) in the field of economic activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16 (Accessed 18 October 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Technique for estimation of losses from consequences of emergencies of technogenic and natural character”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF (Accessed 18 October 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “ On approval of the concept of risk management of emergency situations of technogenic and natural character”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80, (Accessed 18 October 2019).
5. State Standard 2860-94 (1994), Reliability of technology. Terms and Definitions. Kyiv: SE “UkrNDNC”, 16 р. (In Ukrainian).
6. Venttsel', E.S. (1969), Teoryia veroiatnostej [Probability theory], Nauka, Moscow, Russia.

7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine”, available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (Accessed 18 October 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Order of the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine “On approval of the Methodology for determining the risks and their levels for declaring the safety of high risk objects”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0637203-02 (Accessed 18 October 2019).
9. Dykan', S.A. And Zyma, O.U. (2015), Bezpeka v haluzi ta nadzvychajnykh sytuatsiiakh. [Security in the industry and emergencies], ASMI, Poltava, Ukraine.
10. Miahchenko, O.P. (2010), Bezpeka zhyttiediial'nosti liudyny ta suspil'stva [Security of life of the person and society], CEL, Kyiv, Ukraine.
11. Esh, S.M. (2011), Finansovyj rynok [Financial Market], CEL, Kyiv, Ukraine.

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.