ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

  • S. Poteryayko
  • K. Bielikova
  • Yu. Pereverzin
Ключові слова: способи дій, надзвичайна ситуація, сили цивільного захисту, взаємодія, спільні дії.

Анотація

У науковій статті порушено проблемне питання щодо досягнення ефективних спільних дій сил, залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та визначення раціональних способів виконання завдань. Виявлено залежність між способами виконання спільних завдань та видом, характером, масштабом надзвичайної ситуації.

При визначенні складу сил цивільного захисту для ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації необхідно враховувати специфіку надзвичайної ситуації, її можливий характер розвитку, а також функціональне призначення наявних підрозділів.

Для забезпечення ефективних дій сил цивільного захисту запропоновано погоджувати порядок здійснення спільних дій за завданнями, місцем, часом і способами виконання завдань, організовувати управління спільними діями та їх забезпечення.

Структуровано заходи щодо організації взаємодії та визначено їх взаємозв’язок. Запропоновано основні (типові) способи спільних дій сил цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях.

Посилання

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Decree of the President of Ukraine “On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (Accessed 20 September 2019).
2. Liubins'kyj, A.M. (2015), “The current state and prospects of modernization of the civil protection system of Ukraine”, Efficiency of Public administration, no. 43, pp. 104–109.
3. Volians'kyj, P.B. (2015), “Algorithmization of decision-making in emergency situations of different nature”, Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 1, pp. 112–116.
4. Volians'kyj, P.B. (2014), “Organization of public administration in case of threat and emergence of state and regional level emergencies”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 209–212.
5. Andrieiev, S.O. (017), “Institutional principles of development of state civil protection systems”, Abstract of Doctor dissertation, Mechanisms of public administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Matsiuk, V.V. (2015), “Improvement of the legal regulation of the interaction between the Security Service of Ukraine and the National Guard of Ukraine in the event of social emergencies”, Theory and practice of jurisprudence, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_24 (Accessed 20 Sept 2019).
7. Klymenko, N.H. (2015), “The unified state system of civil protection: components, tasks and modes of functioning”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 95–100.
8. Dictionary of the Ukrainian language. Academic Interpretive Dictionary (1970-1980), available at: http://sum.in.ua/, (Accessed 20 September 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), National Classifier of Ukraine “Emergency Classifier DK 019: 2010”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10 (Accessed 20 September 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “Code of Civil Protection of Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (Accessed 20 September 2019).
11. Podskal'na, O.A. (2015), “Ukraine's accession to the Civil Protection Mechanism of the European Union is one of the priorities of its European choice”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 132-134.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “On Approval of the Statute of Emergency Situations of Management Bodies and Divisions of the Civil Rescue Operations and Rescue Service and of the Statute of Actions of Management Bodies and Divisions of the Civil Rescue Operations and Rescue Service during Fire Fighting”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0801-18 (Accessed 20 September 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), “On approval of the Regulation on the headquarters of emergency management and Types of operational, technical and reporting documentation of the headquarters for emergency management”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15?lang=ru (Accessed 20 September 2019).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the approval of the Regulation on a single state civil protection system”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF (Accessed 20 September 2019).

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.