ІНТЕГРОВАНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ВІД ДЕКЛАРУВАННЯ ДО ЦІЛЬОВОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ

  • V. Khyzhniak
  • V. Shevchenko
Ключові слова: навчальний процес, інформаційне освітнє середовище, інноваційні педагогічні технології.

Анотація

Інформаційний освітній простір стає новою організаційно-педагогічною системою функціонування навчальних закладів з можливостями відкритого і віддаленого доступу до освітніх ресурсів, інноваційної діяльності педагогічних колективів, постійного моніторингу здобутих слухачами знань, умінь і навичок та інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Одним з напрямів модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту є впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Однак, слід зазначити, що започатковані як на державному, так і відомчому рівнях програми не стали тими мобілізуючими заходами, які б дозволили уникнути розпорошення інтелектуальних, матеріальних і особливо фінансових ресурсів у контексті формування цільового інформаційного освітнього простору, шляхом зосередження зусиль на одному стратегічному напрямі інтелектуального науково-педагогічного потенціалу освітньої системи. За такого стану, досить поширеним стало безсистемне і нормативно не врегульоване розповсюдження на альтруїстичних засадах персональних сайтів навчальних закладів та викладачів з використанням хмарних технологій.

Не оминула ця проблема і навчальні заклади відомчого підпорядкування, втому числі і сфери цивільного захисту, що засвідчено в преамбулі Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки. На виправлення зазначеної ситуації, в певній мірі, спрямована Національна стратегія розвитку освіти до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 26.06.2013 № 344/2013, але впроваджувані заходи поки що більше декларовані ніж стимулюючі та не спрямовані на започаткування механізму, який би об’єднав педагогічну громаду в рамках державного цільового проекту формування національного інформаційного освітнього простору. Стратегічні документи та національні проекти в галузі освіти налаштовані, передусім, на підтримку інноваційної діяльності педагогічних колективів та підготовку викладачів до роботи в умовах інформаційного суспільства. На відомчому рівні, ефективним мотиваційним заходом залучення науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій стало започаткування Департаментом персоналу конкурсу: “Створюємо і розвиваємося разом”.

Одним з напрямів модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту, на якому акцентує увагу номінантів конкурсу Департамент персоналу ДСНС, є впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Але, як показують спостереження, зазначений акцент сприймається педагогами і, в першу чергу, керівниками навчальних закладів занадто спрощено і в переважній більшості як певна матеріально-технічна процедура. Формування інформаційного освітнього простору на засадах системного підходу дає можливість визначити головні функціональні елементи в його складі, змоделювати та описати процеси як кожного окремого елементу, так і в їх процесно-функціональному взаємозв’язку.

Описане в статті інформаційне освітнє середовище представлено  в суто прагматичному форматі для сфери підготовки фахівців цивільного захисту і являє собою множину штучно створених надзвичайних ситуацій і подій, на фоні яких складаються умови, що забезпечують передачу і засвоєння навчальної інформації, накопичення професійних знань, формування умінь, навичок і компетентностей та водночас, формування особистісних якостей, притаманних цій інтегрованій професії.

Посилання

1. Proshyn, Y.A. Proshyn, D.Y. Proshyna, R.D. (2009), “Methodology for systematic organization of research and training in higher education”, Zhurnal nauchnykh publykatsyj aspyrantov y doktorantov, vol. 3, pp. 66–70.
2. Shevchenko, V.L. (2008), Osnovy dydaktychnoho proektuvannia komp'iuterno oriientovanykh navchal'nykh kompleksiv dlia dystantsijnoi osvity [Fundamentals of didactic design of computer-oriented educational complexes for distance education], NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine.
3. Spivakovs'kyj, O.V. L'vov, M.S. Kravtsov, H.M. and Kreknin, V.A. (2002), “Pedagogical technologies and pedagogically oriented software systems: a subject-oriented approach”, Komp'iuter u shkoli ta sim'i, vol. 2, no. 20, pp. 17–21.
4. Gilbert, T.F. (1978), Human Competence – Engineering Worthy Performance, McGraw-Hill, New York, USA.
5. Shevchenko, V.L. (2015), “Competency formula”, Narodna osvita, [Online], vol. 2, no. 26, available at: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3246 (Accessed 19 September 2019).

6. Bykov, V.Yu. (2002), “Methodical systems of modern information educational technologies”, Problemy ta perspektyvy formuvannia natsional'noi humanitarno-tekhnichnoi elity, vol. 3, pp. 73–83.
7. Skinner, B.F. (1968), The Technology of Teaching, Appleton-Century-Crofts, New York, USA.
8. Curch, C. (1975), “Modular Courses in British Higher Education”, A critical assesment in Higher Education Bulletin, vol. 3, pp. 35–42.
9. Goldshmid, B. and Goldshmid, M.L. (1972), Modular Jnstruction in Higher Education, McGill Univ, Center for Learning and Development, Montreal (Quebec), Canada.
10. Owens, G. (1970), “The Modele in “Universities Quarterly”, Universities Quarterly, Higher education and society, vol. 25, no 1, pp. 20–27.
11. Russell, J.D. (1974), Modular Instruction, Burgess Publishing Company, Minneapolis, USA.

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.