АНАЛІЗ ЧИННОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”)

  • K. Shykhnenko
  • H. Haiovych
  • M. Prokopchuk
  • L. Vinnikova
Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія, компетентність, результати навчання, рівні володіння мовою, універсальний дизайн у сфері освіти, навчальні плани.

Анотація

У статті аналізуються cучасні нормативні документи з метою подальшого наукового обґрунтування методичного супроводу вивчення дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням” на другому (магістерському) рівні освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.

Опрацювання та уточнення термінологічної бази чинних законодавчих актів, які стосуються професійної діяльності майбутніх державних управлінців та адміністраторів, дозволило авторам з’ясувати методичну цінність загальної програми з англійської мови за професійним спрямування, оптимальний рівень володіння мовою, достатній для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у закладах вищої освіти в сучасних умовах перехідного періоду, та оцінити ефективність навчальних програмам, які використовуються на кафедрі мовної підготовки Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

Посилання

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “National standard of basic and complete secondary education”, available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9 (Accessed 10 October 2019).
2. Nikolaieva, S.Yu. (2003), Zahal'noievropejs'ki Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment], Lenvit, Кyiv, Ukraine.
3. Bihych, O.B. Borysko, N.F. Borets'ka, H.E. and Nikolaieva, S.Yu. (2013), Metodyka navchannia inozemnykh mov i kul'tur: teoriia i praktyka [Methodology of teaching foreign languages and cultures: theory and practice], Lenvit, Кyiv, Ukraine.
4. Cambridge English Schools (2019), “Cambridge English Language Assessment”, available at: https://cambridgeenglishschools.com.ua (Accessed 14 October 2019).
5. ESOL Courses (2019), “International English Language Testing System”, available at: https://www.esolcourses.com (Accessed 14 October 2019).
6. Ministry of Defense of Ukraine (2017), The order “On approval of the Instruction on foreign language courses in the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0746-17 (Accessed 9 September 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the National Qualifications Framework”, available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (Accessed 9 September 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About Education”, Holos Ukrainy, vol. 178-179, pp. 10–22.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the Civil Service”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, Clause 43.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “About higher education”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 9 September 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About scientific and scientific-technical activity”, Vidomosti Verkhovnoi Rady, Vol. 3, Clause 25.
12. Bakaieva, H.Ye. Borysenko, O.A. Zuienok, I.I. and Ivanischeva, V.O. (2005), Prohrama z anhlijs'koi movy dlia profesijnoho spilkuvannia [English for Specific Purposes], Lenvit, Kyiv,Ukraine.
13. IELTS (2019), “Which IELTS test is right for me?”, available at: https://www.ielts.org/about-the-test/two-types-of-ielts-test (Accessed 15 October, 2019).
14. ALTE (2019), “Manual for Language Test Development and Examining, available”, at: https://www.alte.org/resources/Documents/ManualLanguageTest-Alte2011_EN.pdf (Accessed 15 October, 2019).

Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.