ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРЕДСТАВНИКІВ СЕКТОРУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • H. Haiovych
Ключові слова: комунікація, професійна взаємодія, сектор державного управління, цивільний захист населення, стратегії комунікативної поведінки

Анотація

У статті зосереджено увагу на офіційно-діловому спілкуванні, тобто на спілкуванні між людьми як представниками соціальних інституцій. Розглядається питання вивчення взаємодії комунікантів у процесі професійного співробітництва, з’ясовано, що вона припускає наявність у мовців умінь і навичок вибору адекватної стратегії ведення професійного дискурсу й структурування найбільш типових ситуацій професійної взаємодії. Представлено аналіз соціально-психологічних поведінкових особливостей комунікативної поведінки представників сектору державного управління у сфері цивільного захисту в певних ситуаціях професійної взаємодії. Наголошується на необхідності встановлення ділових стосунків між представниками сектору державного управління та представниками соціуму для вирішення організаційних, управлінських завдань у сфері цивільного захисту населення.

Посилання

Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VIII. –https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n2.

Постанова від 26 квітня 2017 р. № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу до ресурсу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-kvitnya-2017-301-pro318598.html.

Арутюнова Н.Д. Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис / Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.А. Кибрик и др. – Москва: Наука, 1992. – 280 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – Київ: Академія, 2004. – 342 с. – (Альма-матер).

Берестенко О.Г. Культура професійного спілкування. Навчальний посібник / О.Г. Берестенко. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 300 с.

Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – К.: УКСП “Кобза”, 1994. – 152 с.

Лем С. Модель культуры / С. Лем // Вопросы философии. – 1969. – № 8. – С. 49.

Попова Е.А. Политический дискурс как предмет культурно-лингвистического изучения / Е.А. Попова // Языковая личность: проблемы значения и смысла. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 143-152.

Потебня А.А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Харьков: Тип. А. Дарре, 1892. – 236 с.

Почепцов Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. – К.: Ваклер; М.: Рефл-бук, 2001. – 656 с.

Скуратівський В. Берегиня: Художні оповіді, новели / В. Скуратівський. – К: Либідь, 1987. – 213 с.

Фишер Р. Путь к согласию (соглашение без ущерба для договаривающихся сторон) / Р. Фишер, У. Юри // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. – С. 173-206.

Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / І.А. Юшковець. – Донецьк, 2008. – 23 с.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.