РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

  • V. Yeliseyev
  • O. Kovalev
Ключові слова: надзвичайні ситуації, єдина державна система цивільного захисту, людські та матеріальні втрати, показники готовності, об’єкти озброєння, імовірність.

Анотація

У науковій статті досліджуються питання підвищення готовності та ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) в особливий період. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється ЄДСЦЗ. Основним завданням ЄДСЦЗ є забезпечення готовності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та военного характеру.

Найбільш тяжкий режим функціонування ЄДСЦЗ – режим воєнного стану (особливий період) встановлюється в разі збройної агресії чи загрози  нападу на державу. Особливість цього режиму в тому, що різко зростає кількість надзвичайних ситуацій, людських та матеріальних втрат.

У статті визначено кількісний критерій (показник) рівня функціонування ЄДСЦЗ, за яким можна оцінити чинну ЄДСЦЗ при заданих силах, засобах та часу оцінки функціонування. Математична модель дозволяє розрахувати скільки та яких треба формувань, їхню продуктивність, для забезпечення  функціонування ЄДСЦЗ  на достатньому (прийнятому) рівні протягом заданого часу.

Посилання

Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. “Кодекс цивільного захисту України” – К., 2012.

Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIІІ “Про правовий режим воєнного стану”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення.

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016 рік. – 2016. УкрНДІЦЗ, С. 448.

Бондаренко О.О., Єлісєєв В.Н., Ковальов О.С., Кулеба О.М., Литвиновський Є.Ю., Положешний В.В. Методичні рекомендації посадовим особам центральних органів виконавчої влади щодо реалізації завдань у сфері цивільного захисту: посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsbrary.iducz.dsns.gov.ua/weblib/hage_lib.php.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей [Текст] / Е.С. Вентцель. М. Наука, 1969. – 578 с.

Деревинський Д.М., Єлісєєв В.Н. Математична модель процесу функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. Науковий збірник ІДУЦЗ № 1, 2013. – С. 27-32.

Новиков О.А., Петухов С.И. Прикладные вопроси теории массового обслуживания [Текст] / Новиков О.А., Петухов С.И. М. Сов. радио, 1969. – 468 с.

Статистична інформація Державної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.