EMERGENCY PUBLIC NOTIFICATION BY THE STATE AUTHORITIES

  • V. Polozheshnyi
  • O. Kovalov
Keywords: notification, informing, sate authorities, automated system of notification

Abstract

The article deals with the issue of developing the emergency notification system by the central executive authorities  at the national, regional, and local levels.

References

Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI “Кодекс ЦЗ України”.

ПКМУ України від 26 червня 2013 р. № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ”.

ПКМУ України від 26 червня 2013 р № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання діям у надзвичайних ситуаціях”.

ПКМУ від 17 вересня 2017 р. № 377 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”.

Наказ МВС України від 26.12.2014 р. № 1406 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків НС та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків НС”.


Abstract views: 13
PDF Downloads: 22
Published
2018-12-19
Section
Articles