НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • S. Poteryayko
  • O. Barylo
  • Yu. Pereverzin
Ключові слова: механізми, державне управління, цивільний захист, надзвичайна ситуація, керівник робіт, штаб.

Анотація

У науковій статті порушено проблемне питання щодо недостатньої ефективності заходів із організації управління під час реагування на надзвичайні ситуації, проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що пов’язане із недосконалим функціонуванням правового та організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту.

Запропоновано уточнене визначення поняття “цивільний захист”, що включає питання щодо реагування на надзвичайні ситуації.

Обґрунтовано необхідність в удосконаленні правового та організаційного механізмів державного управління шляхом внесення змін та доповнень до положень законодавства України щодо порядку призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення штабу, а також включення системи управління до складу єдиної державної системи цивільного захисту, перерозподілу завдань та повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. − Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Рачинський А.П. Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади / Інвестиції: практика та досвід № 21/2010. − С. 43-46. − Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2010/13.pdf.

Державна служба і кадрова політика: наук. розробка / [авт. кол.: Р.В. Войтович, В.В. Карлова, А.П. Рачинський та ін.]; за заг. ред. Р.В. Войтович. – К.: НАДУ, 2015. – 56 с.

Андреєв С.О. Визначення стратегічних пріоритетів державного управління в Україні: цивільна оборона або захист критичної інфраструктури? / С.О. Андреєв // Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-28 трав. 2016 р.). – Київ: УкрНДІЦЗ, 2016. – С. 241-250.

Степанов В.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного управління / Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2015 № 1. − Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/14.pdf.

Рудніцька Р.М. Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування / Р.М. Рудніцька, О.Г. Сидорчук // Публічне управління: теорія та практика. − 2014. − Вип. 4. − С. 50-60. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_10.

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI.

Про затвердження Методичних рекомендацій “Організація управління в надзвичайних ситуаціях” / Наказ МНС від 05.10.2007 № 685 / Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/img/articles/1737/Metodrekomendaciji_OUNS-2007.pdf.

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту / Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.

Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту / Наказ МНС від 13.03.2012 № 575 / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0835-12.

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052. − Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/ua/Polozhennya.html.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.