Етика публікацій

Загальні положення.

Розробляючи положення видавничої політики „Наукового збірника Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту" редакція спиралась на рекомендації міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics).

Відповідно до цих стандартів та з метою підвищення якості наукових публікацій, покращення співпраці авторів, редакторів, рецензентів та читачів, збірник разом з усіма учасниками процесу наукових публікацій дотримується наступних принципів.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

Редактор журналу несе відповідальність за публікацію наукових праць. Оцінювання якості та відповідності наукових праць здійснюється виключно за їх науковим та інтелектуальним змістом. Редактор може відхилити статтю у разі наявності вагомих підстав, що підтверджують факти плагіату, порушення та сліпого копіювання чужих даних.

Редактор та співробітники журналу не мають права використовувати наукові матеріали авторів без їхньої згоди, навіть у разі неопублікування статті.

Редактор повинен зберігати конфіденційною інформацію та ідеї, що містяться в наукових працях, і не використовувати їх в особистих цілях. У разі конфлікту інтересів між автором і рецензентом редактор передає матеріали на розгляд іншому члену редакційної колегії.

Редактор розглядає скарги та зауваження стосовно поданих наукових матеріалів та вживає заходів щодо їх вирішення.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензенти „Наукового збірника Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту" здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, виключаючи будь-яку можливість передачі наукових матеріалів іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.

Усі матеріали, в тому числі неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами для власних потреб без письмової згоди автора.

Під час оцінки наукових матеріалів рецензенти повинні давати об’єктивні та аргументовані рекомендації, виключаючи персональну критику та упереджене ставлення до автора.

Етичні зобов’язання авторів

Автори подають до наукового журналу лише оригінальні праці, несуть повну відповідальність за їх достовірність та новизну. За умов використання чи цитування чиїхось напрацювань необхідно вказувати автора та робити посилання на нього або надавати його письмову згоду на використання інформації. Відсутність відповідного оформлення розцінюється редакційною колегією журналу як плагіат та є недопустимим і неетичним.

Автори не можуть подавати на розгляд статтю більше, ніж в одне видання. Всі співавтори повинні бути зазначені у статті. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не мають відношення до даного наукового дослідження.

Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.